Code & Life Experience  

Gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object trong PHP 0

Gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object trong PHP

Hôm nay mình gặp 1 vấn đề khi khai báo object trong 1 dự án hướng đối tượng như sau: Sau 5 phút tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp, thì nhận ra rằng...

Server Hosting 0

Server Hosting truyền thống, cùng tìm hiểu nào.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm của tôi về một số loại server hosting truyền thống phổ biến, những kiến thức này có được trong những ngày đầu tiếp xúc...

Tạm biệt, Wayne Rooney 0

Tạm biệt, Wayne Rooney!

I.Tạm biệt, Wayne Rooney! Mình là một fan cứng của Manchester United. Thường thì khi bạn thích 1 đội bóng nào đó thì bạn sẽ thích luôn cả thủ quân của họ, và mình...