Tạm biệt, Wayne Rooney!

I.Tạm biệt, Wayne Rooney! Mình là một fan cứng của Manchester United. Thường thì khi bạn thích 1 đội bóng nào đó thì bạn sẽ thích luôn cả thủ quân của họ, và mình...