Sửa lỗi “Error establishing a database connection” ở WordPress website trên Ubuntu

This post is also available in: English (English)

I. “Error establishing a database connection”, lỗi này là lỗi gì?

Đây là 1 lỗi rất phổ biến khi chúng ta không thể kết nối đến database khi sử dụng WordPress

Bởi vì đây là thông báo lỗi của WordPress, nên theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì chúng ta sẽ có 2 cách để kiểm tra và giải quyết lỗi này trên Ubuntu.

II. Cách giải quyết

 1. Kiểm tra file wp-config.php trong thư mục gốc trên site WordPress của bạn

  Đây là 3 options quan trọng cho site WordPress của bạn có thể kết nối được với Database của Server, bạn cần phải chắc chắn là 3 options này chuẩn.

 2. Nếu file wp-config của bạn chứa 3 options bên trên đã chuẩn mà lỗi vẫn chưa hết, đây là lúc mà bạn cần phải kiểm tra module MySQL trên server của bạn.
  Kiểm tra trạng thái hiện tại của MySQL với lệnh sau: service mysql status.
  Thông thường thì nếu lỗi vẫn còn xuất hiện thì có nghĩa là MySQL của bạn đang chưa được khởi động và câu lệnh trên sẽ xuất ra đoạn như sau: mysql stop/waiting.
  Vì vậy bạn cần phải khởi động MySQL cho Server với câu lệnh: server mysql start. Nếu chạy thành công thì tức là vấn đề đã được giải quyết.
  Nếu chạy câu lệnh khởi động MySQL không thành công và xuất ra đoạn như này: start: job failed to start. Đây là lúc bạn nên check lại RAM trên server của mình bằng module htop của Ubuntu. Cài đặt htop cho Server bằng câu lệnh: apt-get install htop sau đó gõ lệnh htop và bắt đầu kiểm tra.

  Kiểm tra Ram, nếu RAM full thì tức là Server bị quá tải và không thể chạy MySQL được, đó là lí do chúng ta không thể khởi động được MySQL. Nếu điều này xảy ra thì bạn cần phải thêm bộ nhớ caching để giảm tải công việc cho RAM theo hướng dẫn sau và khởi động lại MySQL 1 lần nữa.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: