Server Hosting truyền thống, cùng tìm hiểu nào.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm của tôi về một số loại server hosting truyền thống phổ biến, những kiến thức này có được trong những ngày đầu tiếp xúc...